Nua-Ghaeilge / Modern Irish - Journal articles

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  The digitisation of Irish manuscripts: Beyond and beneath the visible image
  (Firenze University Press, 2022-06-30) Ó Macháin, Pádraig
  This paper outlines the indebtedness of current digital capture, processing and display of Gaelic manuscripts to scholarly innovators and pioneers of the nineteenth century. It then reviews highlights of the deep-digitization project, Irish Script on Screen (), which was launched in 1999 and continues today. It is shown how current developments in spectroscopy and multi-spectral imaging allow us to complement and build upon traditional digital techniques and display.
 • Item
  Athshamhlú an dúchais
  (The Arts Council, 2022-06) Ní Ghearbhuigh, Ailbhe; The Arts Council
 • Item
  Tá áthas orm gan bualadh leat, a mhac! Súil ghrinn Mhichael Davitt
  (Glucksman Ireland House, New York University, 2016) Ní Ghearbhuigh, Ailbhe; Mhic Suibhne, Hilary
 • Item
  Cáit Ní Dhonnchadha: idir shamhail agus ghní­omhaí­ na hAthbheochana
  (Comhar Teoranta, 2018-11-30) Ní Ghearbhuigh, Ailbhe; Higher Education Authority
  Tá an aiste seo bunaithe ar an ábhar atá i leabhar gearrthóg a bhain le Cáit Ní Dhonnchadha, deirfiúr Thorna (Tadhg Ó Donnchadha), atá le fáil mar earra neamhchláraithe i measc Bhailiúchán Thorna I Leabharlann Boole, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Is mian liom spléachadh a thabhairt ar an méid a bhain sí amach le linn thréimhse na hAthbheochana, agus go háirithe sna blianta 1904-1913, an tréimhse atá i gceist san ábhar iriseoireachta sa leabhar gearrthóg. Díreofar ar na gnéithe seo a leanas dá saothar go háirithe: an pháirt a ghlac sí i ‘dtaibhléiriú’ an náisiúin, a cuid iarrachtaí chun smaointe féintuilleamaíocha a chur chun cinn, agus an ról lárnach a bhí aici i bhforbairt agus i gcur chun cinn na camógaíochta. Is éard a bheidh á áiteamh agam ná gur minic í ag feidhmiú go siombalach mar íomhá idéalach de bhanúlacht na hÉireann ach go n-aimsíonn sí a guth féin trí mheán na hiriseoireachta in An Claidheamh Soluis agus in The Irish Homestead agus ina cuid gníomhachais ar son na camógaíochta. Bhí Cáit ina hidirghabhálaí tábhachtach idir gluaiseachtaí éagsúla agus is féidir an nua-aoiseacht ailtéarnach a shonrú san fhís a bhí aici don tír.
 • Item
  A Prague poem on purgation? Five languages in a seventeenth century Irish manuscript
  (Ulster University on behalf of Societas Celto-Slavica, 2021) Ó Donnchú, Ken; Fomin, Maxim
  The history of the Irish Franciscans in continental Europe has been the subject of much scholarly investigation, which has focused mainly on the renowned Louvain college. Although the Irish Franciscans in Prague were less prolific than their Louvain compatriots, the Prague house, active for over 150 years, nevertheless produced many works, ranging from original theological treatises to copies of grammatical and historical texts, both in Latin and in the vernacular. This paper will examine a text from UCD Franciscan Collection MS A 32 f.5, a single paper folio which preserves the only known example of the Czech language in a Gaelic manuscript. The content of that folio sheds light on the relationships between the continental houses, and highlights the more quotidian and less-vaunted aspects of the lives and work of these exiled Irish men of God. The poem in question, entitled ‘Freagra ar et cætera Philip’ (An Answer to Philip’s Et Cætera, FCP hereafter), centres on the ‘evacuation’ difficulties of one Philip Ó Conaill, the hardship this has caused those in his company, and the advice given to Philip on how to cure his ailment. In literary terms, FCP exemplifies the strong interest of the Irish literati at all stages in so-called Rabelaisian humour, and burlesque literature. While the poem itself is unlikely to be added to the canon of Irish literature, nevertheless a number of aspects of its contents are intriguing, and invite investigation and restrained speculation as to the context of its production.