Nua-Ghaeilge / Modern Irish - Journal articles

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  The Book of Uí Mhaine: An interdisciplinary analysis of the materiality of the Gaelic manuscript tradition
  (MDPI, 2023-07-15) Biolcati, Veronica; Wilson, Meghan; Fiddyment, Sarah; Unitt, Richard; Connelly Ryan, Cynthia; Hoffmann, Anna Grace; Gillis, John; France, Fenella; Ó Macháin, Pádraig; Iacopino, Daniela; Irish Research Council
  This paper presents the findings of the first multi-analytical investigation of the Book of Uí Mhaine, one of the largest Gaelic Books surviving from the medieval vernacular period. A combination of protein analysis, point X-ray fluorescence spectroscopy (XRF), multispectral imaging (MSI), point Fiber-Optic Reflectance Spectroscopy (FORS) and point Raman spectroscopy was used to perform a systematic investigation of the Book of Uí Mhaine’s constituent materials, including parchment, inks and pigments. The analysis revealed that the parchment was made of calfskin, both blunt tools and Pb-containing materials were used for ruling the pages throughout the manuscript, and iron-based inks were used to write the content of the book. The decoration was restricted to the initial letters and rubrication across the body text. The decoration color palette was limited to yellow and red, comprising arsenic-, mercury- and lead-based pigments. A copper-based green pigment was found only on one folio. The scientific knowledge acquired through this multi-analytical approach complemented a substantial corpus of knowledge already built by Gaelic scholars, paleographers, codicologists and conservators. This work not only allowed for the consolidation of existing information on methods and materials used for the production of medieval Gaelic manuscripts but also laid the basis for future comparative work with other contemporary traditions in Ireland and Europe.
 • Item
  The digitisation of Irish manuscripts: Beyond and beneath the visible image
  (Firenze University Press, 2022-06-30) Ó Macháin, Pádraig
  This paper outlines the indebtedness of current digital capture, processing and display of Gaelic manuscripts to scholarly innovators and pioneers of the nineteenth century. It then reviews highlights of the deep-digitization project, Irish Script on Screen (), which was launched in 1999 and continues today. It is shown how current developments in spectroscopy and multi-spectral imaging allow us to complement and build upon traditional digital techniques and display.
 • Item
  Athshamhlú an dúchais
  (The Arts Council, 2022-06) Ní Ghearbhuigh, Ailbhe; The Arts Council
 • Item
  Tá áthas orm gan bualadh leat, a mhac! Súil ghrinn Mhichael Davitt
  (Glucksman Ireland House, New York University, 2016) Ní Ghearbhuigh, Ailbhe; Mhic Suibhne, Hilary
 • Item
  Cáit Ní Dhonnchadha: idir shamhail agus ghní­omhaí­ na hAthbheochana
  (Comhar Teoranta, 2018-11-30) Ní Ghearbhuigh, Ailbhe; Higher Education Authority
  Tá an aiste seo bunaithe ar an ábhar atá i leabhar gearrthóg a bhain le Cáit Ní Dhonnchadha, deirfiúr Thorna (Tadhg Ó Donnchadha), atá le fáil mar earra neamhchláraithe i measc Bhailiúchán Thorna I Leabharlann Boole, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Is mian liom spléachadh a thabhairt ar an méid a bhain sí amach le linn thréimhse na hAthbheochana, agus go háirithe sna blianta 1904-1913, an tréimhse atá i gceist san ábhar iriseoireachta sa leabhar gearrthóg. Díreofar ar na gnéithe seo a leanas dá saothar go háirithe: an pháirt a ghlac sí i ‘dtaibhléiriú’ an náisiúin, a cuid iarrachtaí chun smaointe féintuilleamaíocha a chur chun cinn, agus an ról lárnach a bhí aici i bhforbairt agus i gcur chun cinn na camógaíochta. Is éard a bheidh á áiteamh agam ná gur minic í ag feidhmiú go siombalach mar íomhá idéalach de bhanúlacht na hÉireann ach go n-aimsíonn sí a guth féin trí mheán na hiriseoireachta in An Claidheamh Soluis agus in The Irish Homestead agus ina cuid gníomhachais ar son na camógaíochta. Bhí Cáit ina hidirghabhálaí tábhachtach idir gluaiseachtaí éagsúla agus is féidir an nua-aoiseacht ailtéarnach a shonrú san fhís a bhí aici don tír.