Nua-Ghaeilge / Modern Irish - Doctoral Theses

Nua-Ghaeilge / Modern Irish - Doctoral Theses

 

Recently added

 • Ryan, Ciara (University College Cork, 2020)
  This thesis conducts a detailed and thorough examination of the nature of Butte society and her Irish immigrants in the early 1900s from a culture and identity perspective, during crucially formative years for that city ...
 • Palandri, Andrea (University College Cork, 2018)
  The Irish Marco Polo (IMP) is an Early Modern Irish translation and adaptaion of Francesco Pipino’s Latin translation of Marco Polo’s Travels (P) which is found between ff 121-131 of the Book of Lismore (L), or Leabhar ...
 • Ní Íceadha, Máire (University College Cork, 2012)
  Is é rud atá sa tráchtas seo ná eagrán deifnídeach d’aislingí polaitiúla Eoghain Rua Uí Shúilleabháin (1748-1784). Is cuid shuaithinseach de shaothar liteartha Eoghain Rua atá tagtha anuas chugainn iad na haislingí, nach ...
 • Ó hUallacháin, Seán Breandán (University College Cork, 2016)
  Ceann de phrionsabail bhunaidh An Ghúim téacsleabhair agus leabhair ghinearálta a sholáthar do dhaltaí scoile is do lucht léitheoireachta na Gaeilge. Ábhair a bhaineann le curaclam na scoile, cuir i gcás, eolaíocht is tíos, ...
 • Ó Buachalla, Thaddeus (University College Cork, 2015)
  Is éard atá curtha romham agam sa tráchtas seo ná an t-úrscéal iar-nua-aoiseach sa Ghaeilge a phlé; chun aitheantas a thabhairt don seánra mar rud ar leith; chun a fhréamhacha a aimsiú agus a thréithe sainiúla a léiriú. ...

View more

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the UCC Privacy and Cookies Statement. For more information about cookies and how you can disable them, visit our Privacy and Cookies statement