Stair na Gaeilge i gContae Thiobraid Árann 1700-1901

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buttimer, Cornelius en
dc.contributor.author O'Dwyer, Denis
dc.date.accessioned 2015-05-07T15:12:30Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation O'Dwyer, D. 2015. Stair na Gaeilge i gContae Thiobraid Árann 1700-1901. PhD Thesis, University College Cork. en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10468/1794
dc.description.abstract Stair na Gaeilge i gCo. Thiobraid Árann i rith na tréimhse 1700-1901 atá á ríomhadh sa tráchtas seo. Tar éis a cúlra agus a comhthéacs a shuíomh i gCaibidil a hAon, déantar scríobhaithe an cheantair a áireamh, fara tráchtaireacht orthu, i gCaibidil a Dó. I gCaibidlí a Trí agus a Ceathair, féachtar ar thionchar na hEaglaisí Caitlicí agus Eaglais na hÉireann (i measc eaglaisí Protastúnacha eile) ar an dteangain. I gCaibidil a Cúig, faightear spléachadh ar ghnéithe éagsúla de shaíocht an chontae, ag tabhairt léargais ar tháirgí na scríobhaithe, ar leabhair a clóbhualadh sa réigiún, agus ar fhilí móra na háite, leithéidí Liam Daill Uí Ifearnáin, ag sonrú limistéir faoi leith, an t-oirdheisceart, mar shampla. Léirítear éifeacht na gcumann Gaelach agus na ndíograiseoirí iomadúla a bhain leo. Ábhar suime, leis, feidhm na Gaeilge sna cúirteanna dlí. Tugtar faisnéis i gCaibidil a Sé ar fhianaise cuairteoirí ar an Ghaeilge mar urlabhra i dTiobraid Árann. Is anseo chomh maith a deintear anailís ar Dhaonáirimh na mblianta 1861-1901, le mórchuid adhmaid á baint as ceann 1901 go háirithe. Breactar as ainmneacha sagart agus múinteoirí le Gaeilge, agus tráchtar ar aicmí suntasacha eile, na póilíní agus na saighdiúirí a raibh an teanga sin ina mbéal acu. Tugtar le chéile dá réir na snáithíní difriúla eolais ar an dúiche ar bhealach nár tharla cheana don gcontae casta fairsing seo le haghaidh na tréimhse atá idir lámha ag an saothar. ga
dc.description.abstract This thesis traces the fortunes of the Irish language in Co. Tipperary during the period 1700-1901. After sketching the background and context in Chapter One, the region’s scribes are identified and discussed in Chapter Two. The third and fourth chapters deal, respectively, with the influence of the Roman Catholic Church and of the Church of Ireland (among other Protestant denominations) on the area’s language. Different aspects of the county’s cultural traditions are explored in Chapter Five, particulary its scribal output, as well as Irish-language books published in Tipperary, together with its notable poets, such as Liam Dall Ó hIfearnáin, with a specific focus on the south-east as a case study. The impact of language organisations and of the many enthusiasts associated with them is assessed. Attention is also paid to the workings of Irish in the law courts. Evidence reported by visitors to Co. Tipperary on Irish as a spoken language there is presented in Chapter Six. Here also data from censuses of the period 1861-1901 are investigated, with a particular focus on the 1901 Census. Among strands extracted from the latter are the names of priests and teachers conversant with Irish, together with discussion of other significant occupational classes, such as police and soldiers who knew the language. Different strands of the story of Irish in the study region are thus brought together for the time horizon at issue in a way which has not occurred previously for this diverse and extensive county en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso ga en
dc.publisher University College Cork en
dc.rights © 2015, Denis O'Dwyer. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ en
dc.subject Scríobhaithe ga
dc.subject Lámhscríbhinní ga
dc.subject Foilseacháin ga
dc.subject Lucht tacaíochta is labhartha na Gaeilge i dTiobraid Árann, 1700-1901 ga
dc.subject Irish-language scribes en
dc.subject Manuscripts en
dc.subject Publications en
dc.subject Supporters and speakers in Tipperary, 1700-1901 en
dc.title Stair na Gaeilge i gContae Thiobraid Árann 1700-1901 ga
dc.title.alternative The history of Irish in Co. Tipperary 1700-1901 en
dc.type Doctoral thesis en
dc.type.qualificationlevel Doctoral en
dc.type.qualificationname PhD (Arts) en
dc.internal.availability Full text not available en
dc.check.info Indefinite en
dc.check.date 10000-01-01
dc.description.version Accepted Version
dc.description.status Not peer reviewed en
dc.internal.school Nua Ghaeilge en
dc.check.type No Embargo Required
dc.check.reason This thesis is due for publication or the author is actively seeking to publish this material en
dc.check.opt-out Yes en
dc.thesis.opt-out true
dc.check.embargoformat Hard bound copy in Library only en
dc.internal.conferring Summer Conferring 2015


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© 2015, Denis O'Dwyer. Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2015, Denis O'Dwyer.
This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the UCC Privacy and Cookies Statement. For more information about cookies and how you can disable them, visit our Privacy and Cookies statement