Na marbhnaí do Shéamas Óg Mac Coitir (1689-1720)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buttimer, Cornelius en
dc.contributor.author Ó Murchú, Tomás L.
dc.date.accessioned 2015-11-25T11:49:03Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Ó Murchú, T. L. 2015. Na marbhnaí do Shéamas Óg Mac Coitir (1689-1720). PhD Thesis, University College Cork. en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10468/2095
dc.description.abstract Go príomha, is tráchtas é seo a dhéanann staidéar ar ghné de litríocht iar-chlasaiceach na Gaeilge. Baineann sé go háirithe leis an sraith chaointe nó marbhnaí i bhfoirm véarsaíochta a cumadh do Shéamas Óg Mac Coitir (1689-1720), duine uasal Caitliceach ó Charraig Tuathail, Co. Chorcaí, nuair a ciontaíodh é in éigniú Elizabeth Squibb, bean de Chumann na gCarad; nuair a cuireadh pionós an bháis air; agus nuair a crochadh é i gCathair Chorcaí an 7 Bealtaine, 1720. Ó thaobh na staire de, scrúdaítear Clann Choitir mar shampla de theaghlach nár cheil a ndílseacht do chúis pholaitiúil na Stíobhartach agus a sheas an fód go cróga faoi mar a bhí a ngreim polaitiúil á dhaingniú ag an gCinsealacht Phrotastúnach ó dheireadh an 17ú haois amach. Tagraítear do sheicteachas na sochaí comhaimseartha agus don teannas idir an pobal Caitliceach agus an pobal Protastúnach ag an am. Déantar scagadh ar an véarsaíocht mar fhoinse luachmhar do dhearcadh míshásta an mhóraimh Chaitlicigh ar struchtúr polaitiúil chontae Chorcaí (agus na hÉireann) i dtosach an 18ú haois. Is feiniméan liteartha an dlús véarsaíochta seo a bhaineann go háirithe le traidisiún liteartha Chorcaí. Tá na dánta curtha in eagar agus aistriúchán go Béarla curtha ar fáil: is é seo croí an tráchtais. Tá an t-eagrán bunaithe ar scrúdú cuimsitheach ar thraidisiún na lsí; pléitear modheolaíocht na heagarthóireachta. Déantar iarracht ar na dánta a shuíomh sa traidisiún casta liteartha sa tráchtaireacht tosaigh; sa chuid eile den bhfearas scoláiriúil, scrúdaítear ceisteanna a bhaineann le cúrsaí teanga, foclóra, meadarachta agus stíle. Tá innéacsanna agus liosta foinsí le fáil i ndeireadh an tráchtais. ga
dc.description.abstract This thesis constitutes a study of an aspect of post-classical poetry in Irish. It examines, in particular, a series of literary elegies composed for Séamas Óg Mac Coitir (1689-1720), a Catholic gentleman from Carrigtohill, Co. Cork, who was convicted of the rape of Elizabeth Squibb, a member of the Quaker community, and who was hanged in Cork City on 7 May, 1720. The political and historical background, and the unwavering support for the Stuart dynasty of the Cotter family, are examined. How this political ideology coloured Cotter’s trial and the reaction to his execution, is analysed; and the sectarian nature of society in the early Ascendancy period in Co. Cork is alluded to. The series of compositions on Cotter’s death is a Cork literary phenomenon and in the introductory discussion the complex literary tradition which gave rise to poetry such as this is delineated. The edition of the poems based on manuscript sources is central to the thesis; a careful English translation has been included. A full scholarly apparatus comprising questions of language, metre, lexicon and literary style is provided; indices and a full bibliography are attached to the thesis. en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso ga en
dc.publisher University College Cork en
dc.rights © 2015, Tomás L. Ó Murchú. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ en
dc.subject Irish en
dc.subject Elegy en
dc.subject James Cotter en
dc.subject Séamas Óg Mac Coitir ga
dc.subject Éamonn de bhFál ga
dc.subject Uilliam Mac Cartáin an Dúna ga
dc.subject Carraig Tuathail ga
dc.subject Penal Laws en
dc.subject Cork en
dc.subject Sir James Cotter en
dc.subject Baile na Speire ga
dc.subject Caoineadh ga
dc.subject Amhrán ga
dc.subject Seán Clárach Mac Domhnaill ga
dc.subject Dáibhí Ó Bruadair ga
dc.subject Alan Brodrick en
dc.subject John Lisle en
dc.subject Elizabeth Squibb en
dc.subject Edward Fenn en
dc.subject Quakers en
dc.subject Translation en
dc.subject Lexicon en
dc.subject Sectarianism en
dc.subject Stuart cause en
dc.subject Jacobite en
dc.subject Irish literary tradition en
dc.subject 1720 en
dc.subject Annesgrove en
dc.subject Manuscript tradition en
dc.subject Mícheál Óg Ó Longáin ga
dc.subject Conchubhar Mac Cairteáin ga
dc.subject Eoin Baiste Mac Sleighne ga
dc.subject Brian Ó Cuív ga
dc.subject Breandán Ó Buachalla ga
dc.subject Hanging en
dc.subject Post-classical Irish language poetry en
dc.subject Keen en
dc.subject Literary allusions en
dc.subject Eighteenth century Ireland en
dc.subject English Ascendancy en
dc.title Na marbhnaí do Shéamas Óg Mac Coitir (1689-1720) ga
dc.type Doctoral thesis en
dc.type.qualificationlevel Doctoral en
dc.type.qualificationname PhD (Arts) en
dc.internal.availability Full text not available en
dc.check.info Indefinite en
dc.check.date 10000-01-01
dc.description.version Accepted Version
dc.description.status Not peer reviewed en
dc.internal.school Nua Ghaeilge ga
dc.internal.school Nua-Ghaeilge / Modern Irish en
dc.check.type No Embargo Required
dc.check.reason No embargo required en
dc.check.opt-out Yes en
dc.thesis.opt-out true
dc.check.embargoformat Not applicable en
dc.internal.conferring Summer Conferring 2015


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© 2015, Tomás L. Ó Murchú. Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2015, Tomás L. Ó Murchú.
This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the UCC Privacy and Cookies Statement. For more information about cookies and how you can disable them, visit our Privacy and Cookies statement