Przygotowanie i podział na sylaby korpusu tekstów dla dzieci.

Show simple item record

dc.contributor.author Śledziński, Daniel
dc.contributor.author Szczerbinski, Marcin
dc.contributor.author Piotrowska, Joanna
dc.date.accessioned 2016-08-03T10:38:38Z
dc.date.available 2016-08-03T10:38:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Śledziński, D., Szczerbiński, M. and Piotrowska, J. (2013) ‘Przygotowanie i podział na sylaby korpusu tekstów dla dzieci’, in Scripta manent â res novae. Poznan : Wydawnictwo Naukowe UAM, pp. 439-450 pl
dc.identifier.startpage 439 en
dc.identifier.endpage 450 en
dc.identifier.isbn 978-83-232-2633-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10468/2957
dc.description.abstract Artykuł dotyczy korpusu tekstów dla dzieci, który został utworzony na potrzeby projektu Graphogame-Fluent*, poświęconego ocenie skuteczności komputerowych gier edukacyjnych w terapii trudności w czytaniu (Szczerbiński et al. 2012). W artykule poruszono zagadnienia związane z przygotowaniem korpusu, przy czym najwięcej uwagi poświęcono podziałowi korpusu na sylaby (Śledziński 2010). W publikacji przedstawiono kilka istotnych pojęć lingwistycznych – definicje: sylaby, sonorności i skali sonorności. Na podstawie dostępnych definicji nie da się przeprowadzić jednoznacznego podziału na sylaby. Problem ten w szczególności dotyczy języka polskiego – ze względu na występujące licznie wieloelementowe grupy spółgłoskowe o strukturze niespotykanej w innych językach. Na potrzeby praktyczne można jednak zastosować określone procedury i rozwiązania umowne. W artykule zaproponowano dwuetapową procedurę sylabizacji. Pierwszy etap obejmuje wyznaczenie kategorii zbitek spółgłoskowych oraz ustalenie dla tych kategorii wstępnego podziału opartego na zasadzie sonorności (jeżeli jest to możliwe). Etap drugi związany jest z ustaleniem umownych szczegółowych reguł podziału dla konkretnych zbitek spółgłoskowych przy uwzględnieniu wskazówek, które również zostały omówione w artykule. pl
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe UAM pl
dc.relation.ispartof Scripta manent â res novae. pl
dc.rights © 2013, the Authors and Wydawnictwo Naukowe UAM. en
dc.subject Sylaby pl
dc.subject Sonorności pl
dc.subject Zbitek spółgłoskowych pl
dc.title Przygotowanie i podział na sylaby korpusu tekstów dla dzieci. pl
dc.title.alternative A corpus of child's literature: preparation and syllabification. en
dc.type Book chapter en
dc.internal.authorcontactother Marcin Szczerbinski, Applied Psychology, University College Cork, Cork, Ireland. +353-21-490-3000 Email: m.szczerbinski@ucc.ie en
dc.internal.availability Full text available en
dc.date.updated 2016-06-27T15:45:36Z
dc.description.version Accepted Version en
dc.internal.rssid 259901004
dc.description.status Peer reviewed en
dc.internal.copyrightchecked No en
dc.internal.licenseacceptance Yes en
dc.internal.placepublication Poznan en
dc.internal.IRISemailaddress m.szczerbinski@ucc.ie en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the UCC Privacy and Cookies Statement. For more information about cookies and how you can disable them, visit our Privacy and Cookies statement