Caoilte sa Luath-Fhiannaíocht

Show simple item record

dc.contributor.advisor Murray, Kevin en
dc.contributor.advisor Carey, John en
dc.contributor.author Ó Síocháin, Tadhg
dc.date.accessioned 2019-01-23T11:37:04Z
dc.date.available 2019-01-23T11:37:04Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Ó Síocháin, T. 2018. Caoilte sa Luath-Fhiannaíocht. PhD Thesis, University College Cork. en
dc.identifier.endpage 210 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10468/7348
dc.description.abstract Sa tráchtas seo, déantar iniúchadh ar ról agus ar fheidhm Chaoilte sa luathFhiannaíocht – ó na samplaí is luaithe go dtí c. 1400. Tá mórfhócas ann ar an léiriú a dhéantar ar Chaoilte in Acallam na Senórach agus i nDuanaire Finn go háirithe, ach tagraítear chomh maith do shamplaí níos déanaí den Fhiannaíocht, de réir mar is gá, chun gnéithe ar leith a léiriú. Téitear amach ar ról Chaoilte mar phearsa thairseachúil, mar fhéinní, mar revenant, mar fhile, mar cheoltóir, mar chleasaí agus mar idirghabhalaí idir an traidisiún réamhChríostaí agus luachanna na sochaí Críostaí agus idir an saol daonna agus an saol osnádúrtha. Déantar roinnt de na tréithe agus de na cáilíochtaí a bhaineann le Caoilte a iniúchadh i bhfianaise litríocht an laochais sa traidisiún Gaelach agus sa litríocht chlasaiceach. Scrúdaítear ról Chaoilte mar sheachadóir seantraidisiúin agus mar urlabhbraí thar ceann saoil atá imithe i bhfianaise teoiricí a bhaineann le staidéar na cuimnhe mar atá léirithe ag Assman, Carruthers, Duby agus scoláirí eile. Déantar misteachas Chaoilte agus na Féinne a iniúchadh faoi sholas scríbhinní van Gennep, Turner, Lévi-Strauss, Lewis agus Eliade inter alia. De bhrí go mbaineann An Leabhar Laighneach le pointe i stair na hÉireann ina raibh athruithe cuimsitheacha ag tarlú maidir le cúrsaí sóisialta, polaitíochta, eaglasta agus liteartha, déantar an t-ábhar ann a bhaineann leis an bhFiannaíocht i gcoitinne agus le Caoilte go háirithe a iniúchadh agus déantar an léargas a fhaightear orthusan sna tréimhsí réamh- agus iar-Normannacha a mheas Cuirtear síos ar chuid den neamhsheasmhacht agus den pharadacsúlacht a bhaineann leis an léiriú a dhéantar ar Chaoilte i bhfoinsí éagsúla ón tréimhse atá faoi staidéar. Áitítear, áfach, go mbaineann seasmhacht agus comhleanúnachas nach beag leis na feidhmeanna agus na rólanna a bhíonn aige, ainneoin éagsúlacht na seánraí agus fhad na tréimhse atá i gceist. en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso ga en
dc.publisher University College Cork en
dc.rights © 2018, Tadhg Ó Síocháin. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ en
dc.subject Caoilte en
dc.subject Fiannaíocht en
dc.title Caoilte sa Luath-Fhiannaíocht en
dc.type Doctoral thesis en
dc.type.qualificationlevel Doctoral en
dc.type.qualificationname PhD en
dc.internal.availability Full text available en
dc.check.info Not applicable en
dc.description.version Accepted Version
dc.description.status Not peer reviewed en
dc.internal.school Early and Medieval Irish / Sean- agus Meán-Ghaeilge en
dc.check.type No Embargo Required
dc.check.reason Not applicable en
dc.check.opt-out Not applicable en
dc.thesis.opt-out false
dc.check.embargoformat Embargo not applicable (If you have not submitted an e-thesis or do not want to request an embargo) en
ucc.workflow.supervisor k.murray@ucc.ie
dc.internal.conferring Spring 2019 en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© 2018, Tadhg Ó Síocháin. Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2018, Tadhg Ó Síocháin.
This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the UCC Privacy and Cookies Statement. For more information about cookies and how you can disable them, visit our Privacy and Cookies statement