An túrscéal iar-nua-aoiseach sa Ghaeilge

Show simple item record

dc.contributor.advisor Riggs, Pádraigín en
dc.contributor.author Ó Buachalla, Thaddeus ga
dc.date.accessioned 2015-12-08T12:02:59Z
dc.date.available 2015-12-08T12:02:59Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.citation Ó Buachalla, T. 2015. An túrscéal iar-nua-aoiseach sa Ghaeilge. PhD Thesis, University College Cork. ga
dc.identifier.endpage 274
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10468/2128
dc.description.abstract Is éard atá curtha romham agam sa tráchtas seo ná an t-úrscéal iar-nua-aoiseach sa Ghaeilge a phlé; chun aitheantas a thabhairt don seánra mar rud ar leith; chun a fhréamhacha a aimsiú agus a thréithe sainiúla a léiriú. Féachaim anseo lena léiriú go bhfuil baint shainiúil ag an úrscéal iar-nua-aoiseach sa Ghaeilge le stair shochteangeolaíoch agus liteartha na hÉireann. Chruthaigh scríbhneoirí Béarla na hÉireann, ar nós Joyce, Beckett agus Flann O’Brien (Brian Ó Nualláin), cur chuige liteartha a raibh toradh ollmhór aige ar chúrsaí liteartha an domhain – go háirithe sa chomhthéacs (iar)-nua-aoiseach. Léireoidh mé gur tháinig an cur chuige seo chun cinn de bharr an choibhnis shainiúil atá ag muintir na hÉireann le teanga – coibhneas atá ginte i nguagacht faoin rud is teanga féin ann. Áitím gur eascair an ghuagacht seo as an athrú stádais – ó phríomhtheanga go mionteanga – a tharla don Ghaeilge. Áitím gur cruthaíodh feasacht ar fholús i bhféiniúlacht na tíre nuair a tharla an t-athrú sin agus go raibh tionchar ag an bhfeasacht seo ar litríocht na hÉireann – idir Ghaeilge agus Bhéarla. Is minic a fhéachann an túrscéal iar-nua-aoiseach, i ngach teanga ina gcleachtar a leithéid, le staidéar a dhéanamh ar na slite ina gcruthaítear brí sa saol trí theanga agus trí reacaireacht. Murab ionann is a mbíonn i gceist san úrscéal ‘traidisiúnta’ – an t-úrscéal ‘réadach’ mar a tuigtear leis – glacann iar-nua-aoiseachas leis go bhfuil solúbthacht agus saorgacht i ngach léiriú ar an mbrí seo. Léiríonn na húrscéalta atá faoi chaibidil sa tráchtas seo an-doimhneacht liteartha. Is saothair fhéinchomhfhiosacha agus mheitificseanúla iad a thaispeánann éiginnteacht i leith brí absalóidigh. Oibríonn siad mar léiriú ar fheidhm na teanga sa saol agus ar na slite ina gcruthaíonn gach reacaireacht a fírinne féin. Cé gur tréithe iar-nua-aoiseacha iad siúd, is tréithe iad chomh maith a bhaineann le stádas na mionteanga. ga
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso ga en
dc.publisher University College Cork en
dc.rights © 2015, Thaddeus Ó Buachalla. ga
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ en
dc.subject Iar-nua-aoiseachas ga
dc.subject An túrscéal sa Ghaeilge ga
dc.title An túrscéal iar-nua-aoiseach sa Ghaeilge ga
dc.type Doctoral thesis en
dc.type.qualificationlevel Doctoral en
dc.type.qualificationname PhD (Arts) en
dc.internal.availability Full text available en
dc.check.info No embargo required en
dc.description.version Accepted Version
dc.description.status Not peer reviewed en
dc.internal.school Nua Ghaeilge ga
dc.internal.school Nua-Ghaeilge / Modern Irish en
dc.check.type No Embargo Required
dc.check.reason No embargo required en
dc.check.opt-out Not applicable en
dc.thesis.opt-out false
dc.check.embargoformat Not applicable en
ucc.workflow.supervisor p.riggs@ucc.ie
dc.internal.conferring Autumn Conferring 2015


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© 2015, Thaddeus Ó Buachalla. Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2015, Thaddeus Ó Buachalla.
This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the UCC Privacy and Cookies Statement. For more information about cookies and how you can disable them, visit our Privacy and Cookies statement