Selective mutism - Prevalence and key characteristics: A population study

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Szczerbinski, Marcin
Burzyńska, Monika
Kruk-Lasocka, Joanna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ATUT Oficyna Wydawnicza
Published Version
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
We report the first-ever prevalence study of selective mutism in Poland. Preschool and primary school teachers were surveyed at four locations; parents were followed up if selective mutism was suspected. Our point prevalence rate of selective mutism (per thousand children) was 5.7 for 3-6 years-old preschoolers (95% confidence interval: 3.7-8.8); 2.0 (1.1-3.9) for 1st-3rd graders; and 2.1 (0.9-5.1) for 4th-6th graders. The accuracy of that estimate may be compromised by low response rate. 56% were girls. Less than 20% had been formally diagnosed with the condition, which suggests lack of adequate recognition and support.
Przedstawiamy wyniki pierwszych polskich badań nad rozpowszechnieniem mutyzmu wybiórczego. Badania przeprowadzonow czterech lokalizacjach metodą kwestionariuszową, ankiety wypełnili nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych; w przypadku wstępnych podejrzeń mutyzmu wybiórczego także rodzice. Częstotliwość występowania aktywnego („niepokonanego”) mutyzmu wybiórczego (na tysiąc dzieci) wyniosła 5.7 wśród 3-6 letnich przedszkolaków (95% przedział ufności: 3.7-8.8); 2.0 (1.1-3.9) w klasach 1-3; oraz 2.1 (0.9-5.1) w klasach 4-6. Precyzja tej estymacji jest ograniczona niskim odsetkiem odpowiedzi. 56% grupy dzieci z mutyzmem stanowiły dziewczynki. Mniej niż 20% dzieci z mutyzmem miało formalną diagnozę tego zaburzenia, co sugeruje brak świadomości tego problemu oraz adekwatnego wsparcia.
Description
Keywords
Selective mutism , Prevalence , Poland , Mutyzm wybiórczy , Rozpowszechnienie , Zaburzenia lękowe , Dzieci , Anxiety disorders , Children
Citation
Szczerbinski, M., Burzyńska, M. and Kruk-Lasocka, J. (2019) 'Selective mutism - Prevalence and key characteristics: A population study', in: Červinková, H., Dopita, M. and Rasiński, L. (eds.) Emergent Educational Research in Central Europe: International Doctoral Conference Proceedings. Wroclaw: ATUT Oficyna Wydawnicza, pp. 129-140.
Link to publisher’s version
Copyright
© 2019, the Authors. Published by ATUT Oficyna Wydawnicza.