Saothair Oideachais an Ghúim 1926-46

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buttimer, Cornelius en
dc.contributor.author Ó hUallacháin, Seán Breandán
dc.date.accessioned 2016-09-27T08:21:12Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Ó hUallacháin, S. B. 2016. Saothair Oideachais an Ghúim 1926-46. PhD Thesis, University College Cork. en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10468/3117
dc.description.abstract Ceann de phrionsabail bhunaidh An Ghúim téacsleabhair agus leabhair ghinearálta a sholáthar do dhaltaí scoile is do lucht léitheoireachta na Gaeilge. Ábhair a bhaineann le curaclam na scoile, cuir i gcás, eolaíocht is tíos, oideachas, saoránaíocht, spórt, na teangacha Clasaiceacha, tíreolaíocht, taisteal agus an nádúr, creideamh is stair, a roghnaítear don taighde seo. Tugtar Aguisín (921 lch) le bheith ina threoir do phríomh-bhunachar sonraí na dochtúireachta seo (an chiall ghinearálta mar bhailiúchán eolais atá i gceist le “bunachar” sa tráchtas seo in ionad brí theicniúil ar leith). Trí phríomhchuid atá sa staidéar: “buneolas”, “anailís” is “toradh”. Sa “Bhuneolas”, tugtar cuntas beathaisnéiseach ar na bunúdair, soláthraítear achoimre ar na foilseacháin faoi staidéar, mar aon le faisnéis bhibleagrafaíochta i dtaobh na n- aistritheoirí, agus eolas faoi na comhlachtaí foilsitheoireachta a bhí páirteach sna tograí. Pléann “Anailís” brainsí de chuid an státchórais mar an Roinn Oideachais agus an Roinn Airgeadais i gcúrsaí maoinithe, nó gníomhairí lasmuigh de, cosúil le lucht deartha is clóchuradóireachta; moladh is coimisiúnú na saothar; sonraí cóipchirt na bhfoilseachán; roghnú, monatóireacht is díolaíocht na n-aistritheoirí, mar aon le breithniú inmheánach is seachtrach. Sa chuid dheireanach, féachtar le “Toradh” na hiarrachta a mheas, ag tagairt den líon cóipeanna de na leabhair a díoladh. Faightear eolas ar fhiosrú léitheoirí; praghas na leabhar; a ndíolachán is a n- athchló. Tugtar léirmheasanna a scríobhadh ar na haistriúcháin Ghaeilge agus na cúiseanna nár tháinig tograí ar leith chun críche. Is é aidhm na hoibre thar aon ní eile gné lárnach chasta d’eisint An Ghúim atá ligthe i ndíchuimhne a thabhairt ar ais chugainn go beo beathaíoch faoi mar a bhí lena ré saoil féin. ga
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso ga en
dc.publisher University College Cork en
dc.rights © 2016, Seán Breandán Ó hUallacháin. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ en
dc.subject An Gúm ga
dc.subject Oideachas ga
dc.subject Saothair Oideachais ga
dc.title Saothair Oideachais an Ghúim 1926-46 ga
dc.type Doctoral thesis en
dc.type.qualificationlevel Doctoral en
dc.type.qualificationname PhD (Arts) en
dc.internal.availability Full text not available en
dc.check.info Restricted to everyone for three years en
dc.check.date 2019-09-27T08:21:12Z
dc.description.version Accepted Version
dc.description.status Not peer reviewed en
dc.internal.school Nua Ghaeilge en
dc.check.reason This thesis is due for publication or the author is actively seeking to publish this material en
dc.check.opt-out Yes en
dc.thesis.opt-out true
dc.check.entireThesis Entire Thesis Restricted
dc.check.embargoformat Hard bound copy in Library only en
dc.internal.conferring Autumn 2016 en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© 2016, Seán Breandán Ó hUallacháin. Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2016, Seán Breandán Ó hUallacháin.
This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the UCC Privacy and Cookies Statement. For more information about cookies and how you can disable them, visit our Privacy and Cookies statement