Nua-Ghaeilge / Modern Irish

Nua-Ghaeilge / Modern Irish

Recently added

 • Ó Macháin, Pádraig (Dublin Institute for Advanced Studies, 2015)
  An examination of certain elements of Bardic tradition in thirteenth-century Ireland: metrical laws, grammatical thought, and the composition of poetry.
 • Ó Macháin, Pádraig (Leabhair na Linne, 2017)
  Analysis shows Irish scribal tradition in Co. Waterford to have been a late development, and to have peaked 1820-50 as a result of political and social influences. The work of one scribe shows him writing Irish texts in ...
 • Ní Íceadha, Máire (University College Cork, 2012)
  Is é rud atá sa tráchtas seo ná eagrán deifnídeach d’aislingí polaitiúla Eoghain Rua Uí Shúilleabháin (1748-1784). Is cuid shuaithinseach de shaothar liteartha Eoghain Rua atá tagtha anuas chugainn iad na haislingí, nach ...
 • Ó hUallacháin, Seán Breandán (University College Cork, 2016)
  Ceann de phrionsabail bhunaidh An Ghúim téacsleabhair agus leabhair ghinearálta a sholáthar do dhaltaí scoile is do lucht léitheoireachta na Gaeilge. Ábhair a bhaineann le curaclam na scoile, cuir i gcás, eolaíocht is tíos, ...
 • Ó Buachalla, Thaddeus (University College Cork, 2015)
  Is éard atá curtha romham agam sa tráchtas seo ná an t-úrscéal iar-nua-aoiseach sa Ghaeilge a phlé; chun aitheantas a thabhairt don seánra mar rud ar leith; chun a fhréamhacha a aimsiú agus a thréithe sainiúla a léiriú. ...

View more

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the UCC Privacy and Cookies Statement. For more information about cookies and how you can disable them, visit our Privacy and Cookies statement